transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Einführung in statistische Analysen; Fragen beantworten mit Hilfe von Daten

Författare och institution:
Reinhold Streit (-); Nanny Wermuth (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
ISBN:
ISBN-10: 3540339302
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Springer, Berlin, 2007
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
36110
Posten skapad:
2007-01-15 13:27
Posten ändrad:
2007-04-12 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007