transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Problem of Evaluating Complex Skills on a National Basis

Författare och institution:
Christina Kärrqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Wickenberg, P. [et al] (eds). Learning to change our world? Swedish research on education & sustainable development, s. 293-311
ISBN:
9144035667
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36104
Posten skapad:
2007-01-15 15:15
Posten ändrad:
2007-08-20 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007