transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal. I Alexandersson, M. & Limberg, L. (red). Textflytt och sökslump : informationssökning via skolbibliotek. (Forskning i fokus, nr 18), s. 71-81

Författare och institution:
Lena Folkesson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
ISBN:
9185128821
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Myndigheten för skolutveckling
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
serie: Forskning i fokus, , ISSN 1651-3460 ; 18
Postens nummer:
36035
Posten skapad:
2007-02-04 22:42
Posten ändrad:
2008-01-04 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007