transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kompetensutveckling för yrkesverksamma: organiserandet av projekt för förändring

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Pedagogisk forskning i Sverige, 10 ( 3/4 ) s. 256-270
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36032
Posten skapad:
2007-01-18 14:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007