transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children's morality - Perspectives and research

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Spodek, B. & Saracho, O. N. (eds). Handbook of research on the education of young children (2nd ed.),
ISBN:
9780805847215
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lawrence Erlbaum
Förlagsort:
Mahwah, N.J.
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36030
Posten skapad:
2007-01-12 13:31
Posten ändrad:
2007-08-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007