transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Verksamhetsförlagd utbildning och specialpedagogisk kunskap. (Insikt, 2005:1)

Författare och institution:
Ann Ahlberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik); Mabel Målqvist (-); Anita Welin (-)
Antal sidor:
90
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36020
Posten skapad:
2007-01-12 12:04
Posten ändrad:
2010-02-01 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007