transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adults and pre-school children talking science in three learning environments

Författare och institution:
Monica Sträng Haraldsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Lisbeth Åberg-Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Paper presented at the 11th Biennial EARLI conference, 23rd - 27th August, 2005, Nicosia, Cyprus ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
36003
Posten skapad:
2007-02-05 22:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007