transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Samspel mellan studenter och lärare. Lärandets villkor och process - i backspegeln

Interaction between students and teachers. The conditions and processes relevant to learning – in retrospect

Författare och institution:
Agneta Plengiér Gaál (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Wenestam, C-G. & Lendahls Rosendahl, B. (red). Lärande i vuxenlivet,
ISBN:
91-44-04177-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35995
Posten skapad:
2007-01-11 13:51
Posten ändrad:
2007-08-30 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007