transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Emergence of a Global Civil Society: The Case of Anti-Apartheid

Författare och institution:
Håkan Thörn (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of Civil Society, 2 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
35984
Posten skapad:
2007-01-11 11:08
Posten ändrad:
2007-08-20 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007