transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Några reflektioner kring nordisk litteratur i fransk översättning

Författare och institution:
Elisabeth Tegelberg (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Finsk Tidskrift, 3/4 s. 189-202
ISSN:
0015-248X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
35976
Posten skapad:
2007-01-10 11:53
Posten ändrad:
2010-06-12 12:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007