transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Income Mobility among the Elderly in Sweden during the 1990s

Författare och institution:
Asghar Zaidi (-); Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
International Journal of Social Welfare, 16 ( 1 ) s. 84-93
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35951
Posten skapad:
2007-01-04 13:49
Posten ändrad:
2008-03-27 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007