transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategies to Obtain Household Income Data fro China

Författare och institution:
Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); Li Shi (-)
Publicerad i:
Doing Fieldwork in China, Copenhagen, NIAS Press, 2006 . E., Helmer, Maria and Thögersen, Stig (Editors) ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35949
Posten skapad:
2007-01-04 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007