transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

China and India: Income Inequality and Poverty North and South of the Himalayas

Författare och institution:
Vani Borooah (-); Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of Asian Economics, 17 ( 5 ) s. 797-817
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35942
Posten skapad:
2007-01-03 14:50
Posten ändrad:
2007-11-27 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007