transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Tale of Two Countries: Poverty among Immigrants to Denmark and Sweden since 1984

Författare och institution:
Kraen Blume (-); Björn Gustafsson (Institutionen för socialt arbete); J Peder Pedersen (-); Mette Verner (-)
Publicerad i:
Poverty, International Migration and Asylum, Houndsmills: Palgrave Macillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economic Research, 2005 E. ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35939
Posten skapad:
2007-01-03 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007