transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generalisering och analys: två semantiska tendenser vid översättning av svenska rörelseverb till franska

Författare och institution:
Elisabeth Tegelberg (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Acta från symposiet Språk- och kulturkontraster vid Åbo Akademi i maj 1997, s. 131-150
ISBN:
952-952-9616-96-1
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
35878
Posten skapad:
2006-12-29 10:03
Posten ändrad:
2010-06-12 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007