transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nobelsymposium 110: Translation of Poetry and Poetic Prose

Författare och institution:
Elisabeth Tegelberg (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Moderna Språk, Nr. 2 (årg. XCII) s. 222-228
ISSN:
0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
35877
Posten skapad:
2006-12-29 10:00
Posten ändrad:
2010-06-12 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007