transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A content-oriented theory for teaching and learning biological evolution

Författare och institution:
Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Pintó, R. & Couso, D. (eds). "Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on the Contributions of Research to Enhancing Students' Interest in Learning Science", Barcelona, 28/8-1/9 2005, s. 530-532
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
European Science Education Research Association (ESERA)
Postens nummer:
35835
Posten skapad:
2006-12-22 15:18
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007