transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflections on Nordic educational gender research and the presentation of change.

Författare och institution:
Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at the workshop Education in 'multicultural' societies - encounters between Turkey and Sweden, Istanbul October 17-19,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35833
Posten skapad:
2006-12-22 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007