transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"A good test makes me fel good" - European students' views on language assessment

Författare och institution:
Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Paper presenterat vid The FIPLV World Congress / LMS språkdagar, 15-17 juni, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35823
Posten skapad:
2007-02-02 12:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007