transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kausativa verb i svenskt-franskt och franskt-svenskt kontrastivt perspektiv

Författare och institution:
Mårten Ramnäs (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Att använda SAG - 29 uppsatser om Svenska Akademiens grammatik (MISS 33), s. 403-417
ISSN:
1102-4518
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
35821
Posten skapad:
2006-12-21 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007