transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Une étude contrastive sur l'emploi modal du verbe suédois få

Författare och institution:
Mårten Ramnäs (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Romansk forum, Nr. 16 ( 2 ) s. 685-696
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
franska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
35820
Posten skapad:
2006-12-21 10:51
Posten ändrad:
2009-02-05 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007