transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om en svensk-fransk parallellkorpus. Nytta och tillämpningar

Författare och institution:
Mårten Ramnäs (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska); Pauli Kortteinen (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Humaniora – en akademisk fråga, Humanistdag-boken, s. 141-154
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
35819
Posten skapad:
2006-12-21 10:43
Posten ändrad:
2009-02-05 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007