transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Lira utanför", "marschkaggar", "rörpulare" och "Ankdammen": en pilotstudie av svensk musikerslang

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Tidskriften Nordiska Språk Nättidskrift, 2006
ISSN:
ISSN 1458-5316
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
35816
Posten skapad:
2006-12-21 09:22
Posten ändrad:
2010-02-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007