transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Management of Foreign Exchange Exposures and Interest Rate Exposures in a Number of UK and Swedish Firms between 1985 and 1996

Författare och institution:
Göran Bergendahl (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Bank strategies and challenges in the new Europe / Ed. by Gardener, E. & Versluijs, P. , s. 232-269
ISBN:
0-333-94936-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave Publishers
Förlagsort:
Hampshire, UK
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35688
Posten skapad:
2007-02-22 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007