transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Abilities and grades as predictors of achievement: The Encapsulation theory

Författare och institution:
Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Berit Carlstedt (-)
Publicerad i:
Paper presented at the symposium "The investment theory of intelligence: New evidence, new challenges" given at the annual meeting of the American Psychological Association, New Orleans, August 10-13, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35596
Posten skapad:
2006-12-19 14:31
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007