transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-cultural and multi-contrastive considerations: a case for awareness

Författare och institution:
Sölve Ohlander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Gudrun Erickson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Paper vid konferensen FIPLV world congress / LMS språkdagar, Göteborg 15-17 juni 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35593
Posten skapad:
2006-12-21 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007