transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kaxiga flickor bjuder själva upp till dans

Författare och institution:
Gunilla Granath (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
Wingård, B. (red). Livslång nyfikenhet. En vänbok till Gunilla Härnsten,
ISBN:
91-7656-624-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
HLS förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35578
Posten skapad:
2006-12-19 12:30
Posten ändrad:
2007-08-17 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007