transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utbildningsvetenskap – ett vetenskapsområde tar form (Vetenskapsrådets rapportserie. 16:2006)

Författare och institution:
Berit Askling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Ytterligare information:
Ingår i Vetenskapsrådets rapportserie,2006:16
Postens nummer:
35577
Posten skapad:
2007-01-24 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007