transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den starka statens ekonomiska politik

Författare och institution:
Johannes Lindvall (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Rothstein, B. & Vahlne Westerhäll, L. (red). Bortom den starka statens politik?,
ISBN:
91-7150-990-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SNS Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
35558
Posten skapad:
2006-12-18 15:36
Posten ändrad:
2007-08-30 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007