transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unidimensionality and interpretability of psychological instruments

Författare och institution:
Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Lisbeth Åberg-Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Invited paper presenterat vid konferensen New Directions in Psychological Measurement with Model-Based Approaches, 17-18 februari. Georgia Institute of Technology, Georgia, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35553
Posten skapad:
2006-12-18 14:39
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007