transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande dialoger (Interna rapporter vid IPD, nr 06:11)

Författare och institution:
Anna Klerfelt (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Kaj Jönsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35546
Posten skapad:
2007-01-24 13:43
Posten ändrad:
2010-03-24 21:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007