transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction in the Political Market Square: Organising Marketing Events

Författare och institution:
Mia Larson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Projects as business constituents and guiding motives / Ed. by Lundin, R. A. & Hartman, F. , s. 167-180
ISBN:
0-7923-7834-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kluwer Academic Publishers
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35533
Posten skapad:
2007-03-05 15:31
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007