transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av differentierade taxor för industriavfall vid Tekniska verken i Linköping AB

Författare och institution:
Birgitta Schwartz (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 1991:1
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35528
Posten skapad:
2007-02-16 15:41
Posten ändrad:
2007-05-07 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007