transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagsstrategier för olika miljöutmaningar

Författare och institution:
Birgitta Schwartz (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Miljöstrategier : ett företagsekonomiskt perspektiv Ed. by Dobers, P. & Wolff,R., s. 71-92
ISBN:
91-88384-64-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Nerenius & Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35477
Posten skapad:
2007-02-16 15:20
Posten ändrad:
2007-05-07 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007