transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Body Shop, The Environment as a Mission

Författare och institution:
Birgitta Schwartz (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 1992:6
Antal sidor:
67
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35472
Posten skapad:
2006-12-22 10:14
Posten ändrad:
2007-05-05 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007