transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt ledarskap.

Författare och institution:
Anders Edström (Gothenburg Research Institute (GRI)); Sten Jönsson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Organisationsteori på svenska Ed. by Czarniawska. B. ,
ISBN:
91-47-04142-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
35450
Posten skapad:
2007-02-16 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007