transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn upptäcker skriftspråket

Författare och institution:
Gösta Dahlgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Karin Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Elisabeth Mellgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Lars-Erik Olsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Tredje upplagan
Postens nummer:
35346
Posten skapad:
2006-12-18 11:56
Posten ändrad:
2011-12-22 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007