transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reading achievement and social selection into independent schools in Sweden – Results from IEA PIRLS 2001

Författare och institution:
Eva Myrberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Monica Rosén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Educational Research, 50 ( 2 ) s. 185-205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35300
Posten skapad:
2006-12-15 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007