transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The accommodation of creativity discourses to the performance cultures of school

Författare och institution:
Dennis Beach (-); Marianne Dovemark (-); Jan Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Elisabet Öhrn (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
The European Conference on Educational Research, University of Geneva, Switzerland, September 13-16,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35295
Posten skapad:
2006-12-15 10:22
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007