transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parenting (parental attitude), child development, and modalities of child-parent interactions: Sayings, proverbs, and maxims of Ethiopian Jews in Israel

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Journal of Cognitive Education and Psychology, 5 ( 3 ) s. 266-287
ISSN:
1810-7621
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
http://www.coged.org/journal/
Postens nummer:
35291
Posten skapad:
2007-01-30 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007