transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mediated learning activities between care givers and children among new immigrants and veteran families in Israel: An experiment in two "home-based" tasks

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Journal of Cognitive Education and Psychology, 6 ( 1 ) s. 72-99
ISSN:
1810-7621
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
http://www.coged.org/journal/
Postens nummer:
35290
Posten skapad:
2006-12-15 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007