transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching in Higher Education: A personal account seen through a perspective of "otherness" at a Swedish University

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Journal of Educational Research and Reviews, 1 ( 8 ) s. 275-285
ISSN:
1990-3839
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
35288
Posten skapad:
2007-02-03 22:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007