transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetslöshet och institutionell kategorisering

Författare och institution:
Åsa Mäkitalo (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Mäkitalo, Å. (red) Att hantera arbetslöshet. Om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna, s. 43-65
ISBN:
91-7045-808-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arbetslivsinstitutet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
arbetslöshet, social kategorisering, identitetsformering, diskurs
Ytterligare information:
Arbetsliv i omvandling 2006:16
Postens nummer:
35287
Posten skapad:
2007-01-19 08:33
Posten ändrad:
2007-12-16 22:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007