transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social Capital in a Working Democracy

Författare och institution:
Bo Rothstein (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Engelstad, F. & Østerud, Ø. (eds). Power and Democracy: Critical Interventions,
ISBN:
0-7546-3767-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
35283
Posten skapad:
2006-12-18 17:19
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007