transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To Cope with Climate Change: Transforming National Strategies into Local and Individual Action

Författare och institution:
Lennart J Lundqvist (Statsvetenskapliga institutionen); Anders Biel (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Introductory chapter to final report from the COPE program ,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
35273
Posten skapad:
2006-12-14 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007