transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

City in change. Globalization, local politics and urban movements in contemporary Stockholm

Författare och institution:
Ulf Stahre (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Urban and Regional Research, 28 ( 1 ) s. 66-85
ISSN:
1468-2427
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
35261
Posten skapad:
2006-12-13 22:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007