transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning om män och maskulinitet

Författare och institution:
Marie Nordberg (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Sociologisk forskning, ( 3 ) s. 11-18
ISSN:
ISSN 0038-0342
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
35250
Posten skapad:
2006-12-13 22:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007