transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Kvinnlig maskulinitet' och 'manlig femininitet'. En möjlighet att överskrida könsdikotomin?

Författare och institution:
Marie Nordberg (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift, ( 1-2 ) s. 47-65
ISSN:
ISSN 0348-8365
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
35249
Posten skapad:
2006-12-13 22:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007