transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Slutord

Författare och institution:
Magnus Mörck (Centrum för konsumentvetenskap (CFK) & Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Skärpa på e-bion : en tvärvetenskaplig studie av Digitala Hus, s. 9 s.
ISBN:
91-974642-1-X
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
35241
Posten skapad:
2006-12-13 21:42
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007