transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Play and learn at McDonald's. Play as added value

Författare och institution:
Helene Brembeck (Centrum för konsumentvetenskap (CFK) & Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Learn for life. Consumers and society in dialogue. A conference report, s. 11 s.
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
35219
Posten skapad:
2006-12-12 23:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007